Viet-Jacobsen Fonden

Denis Viet efterlyser gode sager at støtte

Denis Viet Jacobsen stiftede i 2016 fonden af samme navn, som har til formål at støtte projekter af almennyttig karakter samt projekter, som kan fremme både personlig udvikling og sammenhold. Viet-Jacobsen Fonden støtter særligt bl.a. danske krigsveteraner, som har brug for ekstra støtte til genetableringen i det danske civilsamfund.

Viet-Jacobsen Fonden

Denis Viet søger efter værdige formål at bidrage til

Viet-Jacobsen Fonden støtter almennyttige og almenvelgørende formål og stræber efter at uddele 50 % af fondens årlige overskud til sager, som omhandler veteraner, unge studerende i udlandet samt børn fra mindre bemidlede kår. Fonden har disse 3 grupper som sit hovedfokus, når der skal ydes økonomisk støtte til forskellige sager. Denis Viet mener, at det er vigtigt at støtte op om dem, som har svært ved at håndtere et liv uden for Forsvaret. Der er mange veteraner, som kan deltage i civilsamfundet uden de store problemer, men der er også dem, som vender hjem fra krig med både fysiske og psykiske mén. Disse sårede soldater kan have særligt svært ved at vende tilbage til civilsamfundet, og derfor findes der en række foreninger og initiativer, som forsøger at hjælpe dem godt på vej. Det er bl.a. foreninger som Veterans in Motion, som Denis Viet støtter. Det er vigtigt for Denis Viet Jacobsen, at veteranerne får mulighed for at deltage i arrangementer og fællesskaber, som gør en stor indsats for at udvikle både deres personlige styrke og deres sammenhold. Denis Viet Jacobsens fond støtter også børn fra familier som er dårligt stillede og ude af stand til at give deres børn de samme muligheder som andre. Ved hjælp af Denis Viets støtte kan disse børn deltage i klasseture og andre ting, som kræver en vis kapital, på lige fod med de andre børn. Det er vigtigt, at børnene lærer, at de også har mulighed for at skabe deres eget liv og blive gode samfundsborgere, selvom de kommer fra ringere økonomiske kår.