Miljøvenlighed og et sundt miljø

Mere fokus på miljø i rengøringen

Når virksomheder i dag køber sig til services inden for rengøring, handler det ikke længere kun om renlighed i forhold til at fjerne snavs og bakterier. Renlighed i et miljømæssigt perspektiv er rykket nærmere mange virksomheders bevidsthed i målet om at gøre en indsats for at minimere den klimabelastning, som opstår i den daglige drift.  

Miljøvenlighed og et sundt miljø

Miljø fylder mere

Miljøhensyn og en mere grøn livsstil er noget, som danskerne har fået øjnene mere op for i de seneste år. Undersøgelser fra YouGov bekræfter nemlig, at danskere gerne fylder indkøbskurven med produkter, der belaster miljøet så lidt som muligt. Mange forbrugere går således i stigende grad efter Svanemærket og EU-blomsten i deres indsats om at købe produkter, der skåner miljøet.

På samme måde som klimavenlig adfærd i stigende grad fylder mere i de enkelte danske husstande, så er er det også noget, som stadig flere danske virksomheder aktivt indarbejder i deres strategiplaner og daglige drift for at tage del i ansvaret om at passe på vores klima og at mindske virksomhedens egen belastning på miljøet. Initiativerne hertil kan både involvere de helt overordnede og store strategiske planer – dvs. en langsigtet plan for at minimere miljøbelastningen – men initiativerne findes også på et lavere og mere hverdagsmæssigt plan. Under sidstnævnte kategori finder man bl.a. et stigende fokus på miljøet i den daglige erhvervsrengøring.

Mere miljømæssig renlighed

I takt med at den klimavenlige adfærd har vundet indpas i mange danske virksomheder, så er erhvervsrengøringen nemlig også kommet i det grønne søgelys, når virksomheder fastlægger målsætninger om at begrænse belastningen på miljøet. Fokus er derfor i højere grad rettet mod at rengøre virksomhedens arealer, så det også er skånsomt for miljøet. Konkret betyder dette, at renlighed ikke længere kun handler om at komme bakterier og snavs til livs – det skal nu også gøres på en miljømæssig ansvarlig måde.

I de klimavenlige initiativer er Svanemærket en tydelig og overskuelig guide for virksomheder, der gerne vil tage endnu et skridt i en mere grøn retning. Hos Miljømærkning Danmark, som er ansvarlig for certificeringen af Svanemærket, ser man også et stort potentiale og ikke mindst efterspørgsel efter rengøringsservices, der har denne certificering. Dette gør det nemlig mere lettilgængeligt og overskueligt for virksomheder at foretage en betydelig miljøforbedring med en minimal indsats. I dag bliver ca. 1,2 mia. m2 i Danmark rengjort af et svanemærket rengøringsselskab, hvilket tydeligt slår fast, at miljø er en vigtig faktor for virksomheder, og at Svanemærket rengøring har en stor efterspørgsel i Danmark.

Rengøringsservices, der sætter miljø i højsædet med en certificering med Svanemærket er virksomheders garanti for, at rengøringen lever op til strenge miljøkrav. Kravene vedrører bl.a. kemikalieindhold, kvalitetssikring, arbejdsmiljø og brændstofforbrug. Miljømærker som Svanemærket er således med til at gøre det grønne valg langt lettere og mere overskueligt indenfor erhvervsrengøring.

Det handler også om indeklima

Den stigende fokus på miljø i rengøringen er først og fremmest drevet af et ønske om at passe på vores klima og skåne miljøet for skadelige stoffer. Den mere miljøvenlig rengøring har dog også en anden positiv effekt – og det handler om indeklimaet på arbejdspladsen. Danskerne opholder sig i løbet af ugen mange timer på arbejdspladsen og har derfor mange timers kontakt med det klima, som virksomheden former – bl.a. igennem rengøringen. Et stigende fokus på en skånsom rengøring kan derfor også være skånsomt for virksomhedens medarbejdere, da de på arbejdspladsen ikke vil blive udsat for skrappe kemikalier. Et bedre miljø gennem rengøring er derfor ikke udelukkende til fordel for miljøet i vores natur, men også gavnligt for miljøet på arbejdspladsen.