Sagførerne har den bedste advokat til håndtering af alt fra byggesjusk til din afleveringsforretning

Sagførerne sørger altid for, at du står så stærkt som muligt i sager vedrørende fast ejendom. Det er uanset, om det drejer sig om byggesjusk eller en afsluttende afleveringsforretning. Sagførerne er advokatfirma med speciale i jura om fast ejendom. De er derfor eksperter på alle de retsområder, som knytter sig til fast ejendom.

Sagførerne

Hyr altid den mest kompetente advokat til byggesjusk

Hvis du er involveret i en sag om byggesjusk, er det altid en fordel, hvis du har en advokat ved din side til at sikre, at der tages de nødvendige juridiske skridt. Din advokat bør være en advokat, som er specialiseret på enterpriseområdet. Hos Sagførerne får du altid en specialiseret entrepriseadvokat, hvis din sag drejer sig om problemer med byggesjusk.

Det er nemlig vigtigt, at du har en advokat som både forstår de juraen på området, har erfaring på området og en byggeteknisk viden, der gør advokaten i stand til at gennemskue de ofte komplicerede byggetekniske aspekter. Det er eksempelvis vigtigt, hvis der skal stilles spørgsmål til skønsmanden i forbindelse med et syn og skøn.

Hvis du har opdaget byggesjusk ved dit byggeri, bør du hurtigst muligt tage kontakt til en erfaren advokat på området. Det er nemlig vigtigt, at der hurtigst muligt bliver taget affære. Din advokat vil sørge for at varetage reklamationerne til håndværkerne og sørge for, at du får løst problemet. Det kan enten være i form af en udbedring af fejlene eller i form af en økonomisk kompensation. 

På sagfoererne.com kan du læse mere, om reglerne og hvad du kan gøre, hvis du er udsat for byggesjusk. Her finder du også kontaktoplysninger, så du hurtigt kan få en erfaren og specialiseret entrepriseadvokat på sagen. Sagførerne arbejder ud fra en tilgang, hvor der både er højt fagligt niveau og en menneskelig tilgang til alle sager.

Sikr dig selv den bedst mulige afleveringsforretning

Alle byggeprojekter afsluttes normalt med en såkaldt afleveringsforretning. Her mødes bygherre og de entreprenører, der har været på byggeriet. Sammen gennemgår de så byggeriet og efterser, at alt er som det skal være.

Ved afleveringsforretningen er det en rigtig god ide at alliere sig med en erfaren entrepriseadvokat og en byggesagkyndig. Særligt hvis der er tale om et større byggeprojekt med mange penge på spil. Afleveringsforretningen har nemlig afgørende juridisk betydning, idet det er her byggeriet formelt afsluttes og her der skal reklameres over eventuelle fejl og mangler. Hvis du overser en fejl eller ikke får reklameret korrekt, risikerer du, at entreprenøren slipper uden om at rette op herpå.

Ønsker du dine interesser varetaget bedst muligt, er det derfor vigtigt, at din afleveringsforretning bliver håndteret professionelt. Du bør have en boligadvokat og en byggesagkyndig med dig til at efterse, at alt er i orden. Hvis der viser sig fejl eller mangler, kan din boligadvokat hjælpe dig med at forfølge dette overfor den ansvarlige entreprenør. Enten ved at kræve udbedring eller ved at kræve en økonomisk kompensation. Hvis du har brug for en erfaren entrepriseadvokat til at bistå ved din afleveringsforretning, kan du med fordel kontakte Sagførerne. På deres hjemmeside på www.sagfoererne.com, kan du læse mere om afleveringsforretninger og finde de nødvendige kontaktoplysninger. Husk at første samtale altid er gratis, så det koster dig ingenting at spørge, hvis du er i tvivl.