Skal din nabostrid afgøres ved hegnssyn eller skelforretning? Så allier dig med en advokat fra Sagførerne

Når du har det juridiske bagland i orden, er der større sandsynlighed for, at stridigheder mellem dig og din nabo falder ud til din fordel. Ofte vil alene det, at du får en advokat til at tage dialogen med din nabo kunne bringe dig meget tættere på en holdbar løsning. Hvis du er endt i en nabostrid, som du ikke selv er i stand til at finde en god løsning på, bør du derfor overveje at tage kontakt til en advokat hos Sagførerne allerede i dag. Her kan du altid få en uforpligtende og gratis samtale om dine muligheder.

Sagførerne

Hegnssyn giver en endegyldig afgørelse i tvister om hegn

Hvis du og din nabo ikke kan blive enige om hverken højden, placeringen af hegnet mellem jeres grunde eller vedligeholdelsen af dette, kan det blive nødvendigt at indbringe sagen for hegnssynet. Hegnssynet kan så træffe en bindende afgørelse i sagen ud fra de gældende regler på området.

Er sagen nået så langt, bør du overveje at kontakte en advokat med speciale i nabosager. Du står nemlig meget stærkere med en specialiseret advokat ved din side. Hegnssynets afgørelse afhænger langt hen ad vejen af, hvordan parterne hver især får fremlagt sagen og de gældende regler for hegnssynet.

En specialiseret advokat på området finder du hos Sagførerne på www.sagfoererne.com, da deres team har indgående kendskab til lovgivningen omkring fast ejendom – herunder også hegn og hegnssyn. Skal tvisten afgøres ved hegnssyn, hjælper Sagførerne dig med at få det sat i stand, og de søger også for at få sagen og beviserne fremlagt, så afgørelsen har størst sandsynlighed for at falde ud til din fordel.

Få din sag præsenteret korrekt ved skelforretning

Udvikler uenigheden om hegn sig til et spørgsmål om, hvor skellet mellem jeres to grunde faktisk går, kan Sagførerne også hjælpe. I disse tilfælde arrangeres nemlig en skelforretning. Også her er det vigtigt at sørge for, at sagen præsenteres korrekt, da afgørelsen først og fremmest træffes ud fra det, som parterne hver især får fremlagt ved skelforretningen.

Ved skelforretning kommer en landinspektør ud og måler grundene op, men dennes afgørelse om, hvor skellet går, træffes i lige så høj grad ud fra præsentationen af sagen. Også her er det derfor til din fordel at lade Sagførerne føre ordet, da de har stor erfaring med denne type sager og ved, hvilke pointer der er vigtige at bringe op.

På sagfoererne.com kan du læse meget mere om, hvad Sagførerne kan gøre for dig, hvis du er havnet i en strid med naboen. På hjemmesiden kan du også læse meget mere om de typiske sagstyper og de gældende regler. Det gælder blandt andet sager om hævd, hegn, hegnssyn, skel og skelforretninger. Der har Sagførerne nemlig allerede nu gjort en mængde relevant information tilgængelig for dig, så du kan tage en informeret beslutning i forhold til din situation og din sag.